Guy Corneau: Chybějící otec, chybující syn

Guy CorneauChybějící otec, chybující syn je název bestselleru kanadského autora Guye Corneaua, přeloženého do desítek jazyků. Česky nyní vychází v nakladatelství Portál. Mnoho mužů, kterým v dětství scházel kvalitní kontakt s otcem, trpí ještě v dospělosti – mají problémy psychické, emoční, neumějí komunikovat s partnerkami ani s dětmi, nedokážou se ztotožnit se svou mužskou identitou. Autor popisuje, jak se absence otce u mužů konkrétně projevuje, a nabízí možnosti, jak najít z této situace východisko. „Chybějící otec“ je termín, pod který Guy Corneau zahrnuje nejen fyzickou, ale i duševní nebo citovou absenci. Patří sem otcové nepřítomní, ale i ti, kteří sice přítomni jsou, ale nechovají se nevhodně (jsou alkoholici, autoritářští, potlačují rozvoj synů apod.). Synové se pak nemohou s otci identifikovat a vytvořit si svou mužskou identitu, necítí se dostatečně jistí, aby mohli přejít do fáze dospělosti. Aby se muž mohl vyvíjet, musí být schopen se identifikovat s matkou i s otcem. Ovšem pokud otec není přítomen, nedojde k přenosu identifikace z matky na otce a syn pak zůstává uvězněn v identifikaci s matkou. Autor uvádí:Guy Corneau „Absence otce automaticky znamená zvýšený vliv matky. Za těchto okolností trojúhelník „otec-matka-syn“ nemůže vzniknout, nebo se vytvoří nesprávně; bezprostředním následkem, co se týče sexuální identity, je, že synové zůstávají podobni kolosům na hliněných nohou.“

Výzkumy ukazují, že tito synové se často potýkají s následujícími problémy: v dospívání jsou zmatení ve vztahu s vlastní sexuální identitou, nedokážou si dostatečně cenit sami sebe, potlačují agresivitu i svou potřebu sebeprosazení. Někteří mohou trpět bloky v oblasti sexuality. Objevují se u nich problémy s přijímáním morálních hodnot a zodpovědnosti. Často nejsou schopni respektovat autoritu. Nedostatečný vnitřní řád způsobuje i určitou změkčilost a komplikace v uspořádání vlastního života. Stávají se z nich homosexuálové častěji než ze synů, jejichž otcové byli přítomni. Také se u nich vyskytuje větší riziko vývoje psychických problémů včetně delikvence a závislostí na alkoholu či drogách.

Guy Corneau vychází z vlastního života a z příkladů z vlastní terapeutické praxe. Velmi čtivě seznamuje čtenáře s tím, jak se „chybující“ synové jeví navenek, a jací jsou uvnitř. Nabízí však také možnosti k lepšímu vzájemnému pochopení a souznění mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi. Mezi „léčebné“ postupy patří porozumět své bolesti, odpustit otci a převzít zodpovědnost za sebe sama, v případě potřeby vyhledat terapii, navazovat mužská přátelství, dovolit si emoce atd.

Guy Corneau je kanadský psycholog, psychoterapeut, autor úspěšné knihy Anatomie lásky (Portál, 2000). V Kanadě i ve Francii vydal několik úspěšných knižních titulů, pořádá přednášky, je veřejně činný. Chybějící otec, chybující syn je dalším knižním příspěvkem k aktuálnímu tématu mužské identity. Podobně ji zpracovává také např. Steve Biddulph v Knize o mužství (Portál, 2011).

Více informací o knize Guye Corneaua Chybějící otec, chybující syn včetně ukázek: http://obchod.portal.cz/produkt/chybejici-otec-chybujici-syn/
Více informací o knize Steva Biddulpha Kniha o mužství včetně ukázek: http://obchod.portal.cz/produkt/kniha-o-muzstvi/

 ZDROJ: Portál

11 června, 2012 by