Festival reSITE na pár dní pozmění tvář hlavního města.

xxJe Praha městem pro život? Na festivalu reSITE který bude v Praze probíhat od 21. – 27. května na to odpoví urbanisté a architekti z New Yorku, Kodaně nebo Rotterdamu. Leitmotivem festivalu  je plánovaná proměna pražských nábřeží.
Zkvalitnění městského života a veřejných prostor či efektivní územní plánování jsou hlavními tématy blížícího se prvního ročníku mezinárodního festivalu reSITE.   Festival spojuje jak architekty a urbanisty z celého světa, tak i občanské iniciativy, zástupce samosprávy, developery i řadové občany.

Festival reSITE nabízí během sedmi dní bohatý program určený odborníkům i nejširší veřejnosti. Součástí festivalu jsou volně přístupné workshopy, cyklojízdy, pouliční umělecké akce, realizace městské intervence „dočasného parku“ na Náplavce, městské hry v centru Prahy či premiéra dokumentárního filmu o vlivu městského designu na život člověka Urbanized autora Garyho Hustwita.

Festival na pár dní pozmění i tvář hlavního města. Na piazzettě Národního divadla vyroste obří bublina – multifunkční objekt berlínského umělecko-architektonického seskupení Raumlabor, v němž proběhnou diskuse o městském designu s domácími a mezinárodně uznávanými experty, komunitní workshop Nadace Partnerství, zaměřující se na kreativní řešení vltavského nábřeží, i večerní promítání zmíněného filmu. Během festivalu budou vystaveny výsledky mezinárodní ideové studie na vltavské nábřeží Skanska Bridging Prague.

Raumlabor

Jádrem festivalového programu je dvoudenní mezinárodní konference zaměřená na problematiku veřejných prostranství. Na akci, jež se uskuteční 23. a 24. května ve Veletržním paláci, potvrdili účast mnozí mezinárodně respektovaní odborníci. Poprvé se tak spojí architekti, zástupci samosprávy, investoři i široká veřejnost, aby zahájili diskuzi nad budoucností městského plánování a začali společně hledat řešení s důrazem na zlepšování kvality veřejného prostoru a života ve městech vůbec. Pozvání k diskusi přijali například věhlasný urbanista Jan Gehl z Kodaně, hosté z newyorského magistrátu Alexandros Washburn a Janette Sadik-Khan, Reinier de Graaf ze slavného rotterdamského architektonického ateliéru OMA či náměstek pražského primátora Tomáš Hudeček.

reSITE

Mezinárodní festival městského designu pro kvalitní veřejná prostranství reSITE je první akcí na poli architektury a městského plánování zaměřenou na interdisciplinární podobu veřejných prostranství. Základní myšlenkou festivalu je spojit různé pohledy na rozvoj města a využití veřejného prostoru tak, aby přinesl jeho obyvatelům i návštěvníkům dostatečnou ekonomickou, sociální i ekologickou hodnotu. “Akce se koná v době, kdy česká metropole intenzivně řeší nový územní plán a její obyvatelé jsou velmi citliví na transparentnost v jednání představitelů města,” říká Martin Joseph Barry, americký architekt a držitel Fullbrightova stipendia, který je zároveň ředitelem festivalu. A dodává: „Dosavadní systém se jednoznačně přežil. Byl neefektivní a nahrával korupčnímu jednání. Rádi bychom využili nálady ve společnosti a pokusili se ukázat, že o budoucnosti města se dá přemýšlet i mnohem transparentněji a chytřeji. A hlavně společně.”

David Gainer, kulturní attaché americké ambasády v Praze, doplňuje: „V městském prostředí žije převážná část populace, proto je nutné na jeho zkvalitnění pracovat. Pevně věřím, že bude festival reSITE nejen pro Pražany velkým přínosem.“ Na festivalu se představí více než třicet mezinárodně uznávaných odborníků na městské plánování, ekonomiku a architekturu z Norska, Francie, Německa, Dánska, Spojených států či Nizozemska.

Program festivalu
Organizátoři nabízejí obyvatelům Prahy i jejím návštěvníkům možnost zažít město jinak. Ve čtvrtek 24. května se na Piazzettě Národního divadla objeví rozměrný nafukovací objekt Rosy. Pavilon s kapacitou téměř pro 150 lidí se slavnostně otevře v pátek, hudební konferencí pražského festivalu United Islands. Následovat budou městské hry v podání energické skupiny I SPY, která neobvyklým způsobem provede účastníky centrem Prahy. V sobotu se srdcem festivalu stane piazzetta Národního divadla a Náplavka. Nadace Partnerství organizuje workshop zaměřený na řešení pražských nábřeží – včetně jejich 3D modelování. Dvě cyklojízdy se zaměří na pražskou neorenesanční architekturu.

Rodiny s dětmi a studenti jsou zváni na unikátní workshop městské kresby. Sobota a neděle bude v pavilonu Rosy patřit třem diskusím s mladými domácími i zahraničními architekty jako Matúš Vallo (SK), Eric Frijtters (NL), Petr Lešek (CZ) nebo Igor Marko (UK), kteří budou diskutovat o budoucnosti veřejných prostranstvích ve městech.

Sobotní odpoledne patří největší události víkendové části festivalu. Zakladatel norsko-amerického krajinářského ateliéru Snohetta, Craig Dykers, bude zdarma přednášet na Nové scéně. Následovat bude česká premiéra mezinárodně uznávaného filmu Garyho Hustwita Urbanized (2011) s diskusí, které se zúčastní mimo jiné i Alexandros Washburn, vedoucí oddělení městského plánování pro město New York. Náplavka na Praze 2 se změní na celý víkend na dočasný park a nabídne kulinářské i hudební zážitky. První ročník festivalu reSITE slavnostně zakončí v neděli odpolední pouliční tango.

Konference reSITE
Klíčová akce festivalu reSITE festivalu je již zmíněná mezioborová konference, jež se uskuteční 24. a 25. května ve Veletržním paláci. Konference je určena architektům, urbanistům, vedoucích samospráv, představitelů komerčního a neziskového sektoru či zástupce občanských iniciativ. Cílem konference je zejména přispět k dlouhodobému řešení problémů hlavního města, proto letos organizátoři zvolili jako další témata řešení nábřeží Vltavy, městskou mobilitu a řešení veřejného prostoru. Rádi by podpořili rozvoj cyklostezek a pěších zón tak, aby se město přiblížilo více svým obyvatelům.

O festivalu reSITE
Posláním festivalu je nastartovat diskuzi o institucionálních změnách v městském plánování, které povedou k větší otevřenosti celého procesu a budou orientovány na vytváření kvalitních veřejných prostor. Český model městského plánování tradičně nabízí větší příležitosti pro rozhodování ponechaná volnému uvážení a více prostoru pro interpretace územního plánu, než je tomu v jiných zemích. Tento systém, zatížený neefektivitou a korupčním potenciálem, favorizuje určité zájmové skupiny, těžící z netransparentnosti celého procesu. V poslední době se tato situace v Praze pozvolna mění. Jak veřejnost, tak některé samosprávy hledají alternativy k docílení větší transparentnosti a efektivity ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru, a zaměřují se na kvalitu života a ekonomický růst pomocí udržitelného rozvoje. Cílem organizátorů je přispět k posílení tohoto trendu a iniciovat spolupráci všech zúčastněných při úvahách o budoucnosti Prahy. Město začíná zpracovávat nový územní plán a reSITE může pomoci při představování úspěšných zahraničních předchůdců stejně jako zkušených místních odborníků a iniciativ.

Hlavním organizátorem festivalu reSITE je americký urbanista a krajinný architekt Martin Barry, držitel Fullbrightova stipendia, působící na FA ČVUT v Praze. Spoluorganizátory jsou Nadace Partnerství a mezinárodní vysoká škola architektury Architectural Institute in Prague (ARCHIP). Na projektu se spolupodílejí i další iniciativy a organizace: Auto*Mat, Centrum pro středoevropskou architekturu (CCEA), Aerofilms, Street for Art, Nová scéna Národního divadla, Česká komora architektů, Fullbrightova komise, Velvyslanectví USA, Velvyslanectví Dánska, Velvyslanectví Norska a Nizozemského království.

 

ZDROJ: Smart Communication

11 května, 2012 by